Results 1 - 13 of 13

Rơle lập trình (ZEN)

ZEN-10C1AR-A-V2

Bộ lập trình 6-AC input / 4-relay output, 100-240VAC. Có ...

ZEN-10C1DR-D-V2

Bộ lập trình 6-DC input / 4-relay output, 12-24VDC. Có thể ...

ZEN-10C3AR-A-V2

Bộ lập trình 6-AC input / 4-relay output, 100-240VAC.

ZEN-10C3DR-D-V2

Bộ lập trình 6-DC input / 4-relay output, 12-24VDC.

ZEN-20C1AR-A-V2

Bộ lập trình 12-AC input / 8-relay output, 100-240VAC. Có ...

ZEN-20C1DR-D-V2

Bộ lập trình 12-DC input / 8-relay output, 12-24VDC. Có thể ...

ZEN-20C3AR-A-V2

Bộ lập trình 12-AC input / 8-relay output, 100-240VAC

ZEN-20C3DR-D-V2

Bộ lập trình 12-DC input / 8-relay output, 12-24VDC

ZEN-8E1AR

Khối mở rộng 4-AC input / 4-relay output

ZEN-8E1DR

Khối mở rộng 4-DC input / 4-relay output

ZEN-8E1DT

Khối mở rộng 4-DC input / 4-transistor output

ZEN-CIF01

Cáp RS232C kết nối ZEN với máy tính

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408