Results 1 - 7 of 7

K3MA

K3MA-F 100-240VAC

Bộ hiển tốc độ / tần số, ngõ vào vào xung

K3MA-F-A2 100-240VAC

Bộ hiển tốc độ / tần số, ngõ vào vào xung

K3MA-J 100-240VAC

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC

K3MA-J-A2 100-240VAC

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC

K3MA-J-A2 24VAC/VDC

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC

K3MA-L 100-240VAC

Bộ hiển nhiệt độ

K3MA-L-C 100-240VAC

Bộ hiển thị nhiệt độ

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408