CJ1W-OD231

Khối mở rộng 32-Output (NPN)

Giá:2.800.000 VNĐ

 

CJ1W-ID261

Khối mở rộng 64-inputs

Giá:3.800.000 VNĐ

 

C200H-ASC02

 Khối lập trình Basic (ASCII)

 Giá: 12.000.000 VNĐ

 

CS1W-SCB21-V1

 Bo truyền thông RS232C

 Giá: 3.500.000 VNĐ

 

CS1G-CPU42

 Khối CPU  Giá: 5.500.000 VNĐ

 

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408