CJ1W-NC413

Điều khiển Sevo 4 trục  Giá: 14.000.000 VNĐ

 

CJ1W-SCU21-V1

Khối truyền thông RS232C x 2 ports

 Giá: 2.500.000 VNĐ

 

CJ1G-CPU42

 Khối CPU Giá: 5.500.000 VNĐ

 

CQM1-OC222

Khối mở rộng 16-Relay output

Giá: 1.200.000 VNĐ

 

CPM1A-20EDR

Khối mở rộng 12-DC input / 8-Relay output
Giá: 1.000.000 VNĐ

 

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408