Results 1 - 10 of 10

G7L

G7L-1A-B AC200/240

Tiếp điểm SPDT-NO, 30A

G7L-1A-B DC24

Tiếp điểm SPDT-NO, 30A

G7L-1A-T AC200/240

Tiếp điểm SPDT-NO, 30A

G7L-1A-T DC24

Tiếp điểm SPDT-NO, 30A

G7L-2A-B AC200/240

Tiếp điểm DPST-NO, 25A

G7L-2A-B DC24

Tiếp điểm DPST-NO, 25A

G7L-2A-T AC200/240

Tiếp điểm DPST-NO, 25A

G7L-2A-T DC24

Tiếp điểm DPST-NO, 25A

P7LF-06

Đế cắm cho G7L-2A-T

R99-07

E-Bracket cho G7L-1A/2A

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408