(Sản phẩm đã hết sản xuất)

 

Results 1 - 14 of 14

S8VM

S8VM-01505CD

Bộ nguồn 5VDC, 15W

S8VM-01512CD

Bộ nguồn 12VDC, 15W

S8VM-01515CD

Bộ nguồn 15VDC, 15W

S8VM-01524CD

Bộ nguồn 24VDC, 15W

S8VM-03005CD

Bộ nguồn 5VDC, 30W

S8VM-03012CD

Bộ nguồn 12VDC, 30W

S8VM-03024CD

Bộ nguồn 24VDC, 30W

S8VM-05012CD

Bộ nguồn 12VDC, 50W

S8VM-05024CD

Bộ nguồn 24VDC, 50W

S8VM-10024CD

Bộ nguồn 24VDC, 100W

S8VM-15024CD

Bộ nguồn 24VDC, 150W

S8VM-15224C

Bộ nguồn 24VDC, 1500W

S8VM-30024C

Bộ nguồn 24VDC, 300W

S8VM-60024C

Bộ nguồn 24VDC, 600W

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408