Bộ điều khiển nhiệt thông dụng, kinh tế

  • Chức năng ON/OFF hoặc PID
  • Chọn lựa ngõ vào Thermocouple (2 dây) hoặc PT100 (3 dây)

 

Results 1 - 8 of 8

E5CSL / E5CWL / E5EWL

E5CSL-QP AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra 12VDC ...

E5CSL-QTC AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ...

E5CSL-RP AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra rơle

E5CSL-RTC AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ...

E5CWL-Q1P AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra 12VDC ...

E5CWL-Q1TC AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ...

E5CWL-R1P AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra rơle

E5CWL-R1TC AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ...

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408