Results 1 - 4 of 4

Cảm biến áp suất, lưu lượng

E8FC-25D

IO Link 38.4 kbps. Ngõ ra Analog, PNP

E8FC-25T

IO Link 230.4 kbps. Ngõ ra Analog, PNP

E8Y-A5Y

Đo áp suất vi sai 0~5.00 kPa, ngõ ra NPN và 4~20mA

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408