Thiết bị đã hết sản xuất.

Results 1 - 6 of 6

K8AB

K8AB-AS1 200/230VAC

Bảo vệ dòng điện 1 pha

K8AB-AS2 200/230VAC

Bảo vệ dòng điện 1 pha

K8AB-AS3 200/230VAC

Bảo vệ dòng điện 1 pha

K8AB-PA2 380/480VAC

Bảo vệ lệch pha, mất pha

K8AB-PM2 380/480VAC

Bảo vệ quá áp, thấp áp, thứ tự pha, mất pha

K8AB-PW2 380/480VAC

Bảo vệ quá áp, thấp áp nguồn 3 pha

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408