Encoder chịu lực cao

  • Đường kính thân: 60mm
  • Đường kính trục: 10mm
  • Lực xuyên tâm: 120N, lực đẩy: 50N
  • Tiêu chuẩn IP 65 Oil-resistance
Results 1 - 6 of 6

E6F-C Incremental Encoder

E6F-CWZ5G 1000P/R

Encoder 1000 xung/vòng, ngõ ra NPN/PNP

E6F-CWZ5G 100P/R

Encoder 100 xung/vòng, ngõ ra NPN/PNP

E6F-CWZ5G 200P/R

Encoder 200 xung/vòng, ngõ ra NPN/PNP

E6F-CWZ5G 360P/R

Encoder 360 xung/vòng, ngõ ra NPN/PNP

E6F-CWZ5G 500P/R

Encoder 500 xung/vòng, ngõ ra NPN/PNP

E6F-CWZ5G 600P/R

ncoder 600 xung/vòng, ngõ ra NPN/PNP

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408