Cảm biến quang E3FA là model mới thay thế cho E3F2, E3F3.

Results 1 - 23 of 23

E3FA

E3FA-DN11 2M

Loại khuếch tán 100mm, ngõ ra NPN

E3FA-DN12 2M

Loại khuếch tán 300mm, ngõ ra NPN

E3FA-DN21

Loại khuếch tán 100mm, ngõ ra NPN. Đầu nối M12

E3FA-DN22

Loại khuếch tán 300mm, ngõ ra NPN. Đầu nối M12

E3FA-DP11 2M

Loại khuếch tán 100mm, ngõ ra PNP

E3FA-DP12 2M

Loại khuếch tán 300mm, ngõ ra PNP

E3FA-DP22

Loại khuếch tán 300mm, ngõ ra PNP. Đầu nối M12

E3FA-RN11 2M

Loại phản xạ gương 4m, ngõ ra NPN

E3FA-RN12 2M

Loại phản xạ gương 500mm, ngõ ra NPN

E3FA-RN21

Loại phản xạ gương 4m, ngõ ra NPN. Đầu nối M12

E3FA-RN22

Loại phản xạ gương 500mm, ngõ ra NPN. Đầu nối M12

E3FA-RP11 2M

Loại phản xạ gương 4m, ngõ ra PNP

E3FA-RP12 2M

Loại phản xạ gương 500Mm, ngõ ra PNP

E3FA-RP21

Loại phản xạ gương 4m, ngõ ra PNP. Đầu nối M12

E3FA-RP22

Loại phản xạ gương 500mm, ngõ ra PNP. Đầu nối M12

E3FA-TN11 2M

Loại thu-phát 20m, ngõ ra NPN

E3FA-TN12 2M

Loại thu-phát 15m, ngõ ra NPN

E3FA-TN21

Loại thu-phát 20m, ngõ ra NPN. Đầu nối M12

E3FA-TN22

Loại thu-phát 15m, ngõ ra NPN. Đầu nối M12

E3FA-TP11 2M

Loại thu-phát 20m, ngõ ra PNP

E3FA-TP12 2M

Loại thu-phát 15m, ngõ ra PNP

E3FA-TP21

Loại thu-phát 20m, ngõ ra PNP. Đầu nối M12

E3FA-TP22

Loại thu-phát 15m, ngõ ra PNP. Đầu nối M12

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408