Results 1 - 15 of 15

E3F2

E3F2-10B4-M1-M

Loại thu-phát 10m, ngõ ra PNP

E3F2-7B4

Loại thu-phát 7m, ngõ ra PNP

E3F2-7B4-P1

Loại thu-phát 7m, ngõ ra PNP

E3F2-7C4

Loại thu-phát 7m, ngõ ra NPN

E3F2-DS10B4-N

Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra PNP

E3F2-DS10B4-P1

Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra PNP, sử dụng đầu cắm M12

E3F2-DS10C4-N

Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra NPN

E3F2-DS30B4

Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra PNP

E3F2-DS30B4-P1

Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra PNP

E3F2-DS30C4

Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra NPN

E3F2-DS30C4-P1

Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra NPN

E3F2-R2B4-E

Loại phản xạ gương 2m, ngõ ra PNP

E3F2-R2C4-E

Loại phản xạ gương 2m, ngõ ra NPN

E3F2-R4B4-E

Loại phản xạ gương 4m, ngõ ra PNP

E3F2-R4C4-E

Loại phản xạ gương 4m, ngõ ra NPN

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408