Results 1 - 8 of 8

ZFV-C

ZFV-CA40

Bộ khuếch đại tiêu chuẩn, ngõ ra NPN

ZFV-CA45

Bộ khuếch đại tiêu chuẩn, ngõ ra PNP

ZFV-CA50

Bộ khuếch đại đa chức năng, ngõ ra NPN

ZFV-CA55

Bộ khuếch đại đa chức năng, ngõ ra PNP

ZFV-SC10

Cảm biến góc nhìn (5 × 4.6 mm) đến (9 × 8.3 mm)

ZFV-SC150

Cảm biến diện tích vật từ (90 × 83 mm) đến (150 × 138 mm)

ZFV-SC50

Cảm biến diện tích vật từ (10 × 9.2 mm) đến (50 × 46 mm)

ZFV-SC90

Cảm biến diện tích vật từ (50 × 46 mm) đến (90 × 83 mm)

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408