Cảm biến tiệm cận loại điện cảm (inductive proximity sensors) phát hiện kim loại.

Results 1 - 9 of 9

TL - Loại điện cảm

TL-N10ME1 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 10mm. DC12-24, NPN

TL-N20ME1 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 20mm. DC12-24, NPN-NO

TL-N20ME2 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 20mm. DC12-24, NPN-NC

TL-N5ME1 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN

TL-Q5MC1 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN-NO

TL-Q5ME2-1

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN-NC

TL-W1R5MC1 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 1.5mm. DC12-24, NPN. IP67

TL-W5MB2 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, PNP-NC. IP67

TL-W5MC1 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN. IP67

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408