Cảm biến tiệm cận loại điện dung (capacitive proximity sensors) phát hiện vật không kim loại và kim loại.

Results 1 - 5 of 5

E2K - Loại điện dung

E2K-C25ME1 2M

M34, Non-Shielded, khoảng cách 25mm. 3 dây, NPN-NO

E2K-C25MF1 2M

M34, Non-Shielded, khoảng cách 25mm. 3 dây, PNP-NO

E2K-C25MY1 2M

M34, Non-Shielded, khoảng cách 3-25mm. AC100-220, 2 dây

E2K-L13MC1 2M

Cảm biến điện dung đo mức. D8~11mm

E2K-L26MC1 2M

Cảm biến điện dung đo mức. D12~26mm

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408