Cảm biến tiệm cận loại điện cảm (inductive proximity sensors) phát hiện kim loại.

Results 1 - 7 of 7

E2E - Loại điện cảm

E2E-X10E1 2M

M30, Shielded, khoảng cách 10mm. 3 dây, NPN-N0

E2E-X10ME1 2M

M18, Non-Shielded, khoảng cách 10mm. 3 dây, NPN-NO

E2E-X1R5E1 2M

M8, Shielded, khoảng cách 1.5mm. 3 dây, NPN-NO

E2E-X2E1 2M

M12, Shielded, khoảng cách 2mm. 3 dây, NPN-NO

E2E-X2ME1 2M

M8, Non-Shielded, khoảng cách 2mm. 3 dây, NPN

E2E-X5E1 2M

M18, Shielded, khoảng cách 5mm. 3 dây, NPN-NO

E2E-X5ME1 2M

M12, Non-Shielded, khoảng cách 5mm. 3 dây, NPN-NO

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408