Cảm biến tiệm cận loại điện cảm (inductive proximity sensors) phát hiện kim loại.

E2B là model mới, có thể thay thế cho E2A

Results 1 - 8 of 8

E2B - Loại điện cảm

E2B-M12KN08-M1-B1

M12, Non-shielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, PNP. ...

E2B-M12KN08-M1-C1

M12, Non-shielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, NPN. ...

E2B-M12KN08-WP-B1 2M

M12, Non-shielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2B-M12KN08-WP-C1 2M

M12, Non-shielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, NPN

E2B-M12KS04-M1-B1

M12, shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, PNP. Đầu ...

E2B-M12KS04-M1-C1

M12, shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, NPN. Đầu ...

E2B-M12KS04-WP-B1 2M

M12, shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2B-M12KS04-WP-C1 2M

M12, shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, NPN

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408