Encoder độ phân giải cao

  • Đường kính thân 55mm
  • Đường kính trục
  • Độ phân giải đến 6000 xung/vòng
  • Tốc độ đến 12000 vòng/phút
Results 1 - 12 of 12

E6D-C Incremental Encoder

E6D-CWZ1E 1000 P/R

Encoder 1000 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 1024 P/R

Encoder 1024 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 1200 P/R

Encoder 1200 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 1500 P/R

Encoder 1500 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 1800 P/R

Encoder 1800 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 2000 P/R

Encoder 2000 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 2048 P/R

Encoder 2048 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 2500 P/R

Encoder 2500 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 3000 P/R

Encoder 3000 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 4096 P/R

Encoder 4096 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 5000 P/R

Encoder 5000 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

E6D-CWZ1E 6000 P/R

Encoder 6000 xung/vòng, ngõ ra A, B, Z

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408